ردیف نوع کالا واحد قیمت
1 مفتول رابیتس بندی ( 18 سفید)
کیلوگرم  
2 مفتول اسکوپ ( 16 سفید ) کیلوگرم  
3 مفتول عایق بندی ( 20 سفید ) کیلوگرم  
4 مفتول 22 سفید کیلوگرم  
5 مفتول 24 سفید کیلوگرم  
6 توری مرغی 120x3/4 رول  
7 توری مرغی 90x3/4 رول  
8 توزی پشه ای گالوانیزه مترمربع  
9 توری نسوز مترمربع  
10 توری فرنگی ( 1.5x150 اینچ ) رول  
11 توری فرنگی ( 1.5x120 اینچ ) رول  
12 توری فرنگی ( 1.5x180 اینچ ) رول  
13 توری گابیون 2 سفید متر مربع  
14 توری گابیون 2.5 سفید کیلوگرم  
15 توری گابیون 3 سفید کیلوگرم  
16 توری پرسی 2 سانتی متر و 4 سانتی متر و 5 سانتی متر کیلوگرم  
17 توری حصاری 2/20 چشمه 6.5 سانتی متر مترمربع  
18 توری حصاری 2/40 چشمه 6.5 سانتی متر مترمربع  
19 توری حصاری 2/80 چشمه 6.5 سانتی متر مترمربع  
20 توری حصاری 2/20 چشمه 5 سانتی متر مترمربع  
21 توری حصاری 2/40 چشمه 5 سانتی متر مترمربع  
22 توری حصاری 2/80 چشمه 5 سانتی متر مترمربع  
23 توری حصاری 3 چشمه 5 سانتی متر مترمربع  
24 توری حصاری 4 چشمه 5 سانتی متر مترمربع  
25 توری روکش چشمه 5 سانتی متر مترمربع  
26 سیم خاردار گالوانیزه گرم کیلوگرم  
27 سیم خاردار حلقوی گالوانیزه گرم عرض 60 رول  
28 سیم خاردار حلقوی گالوانیزه گرم عرض 90 رول  
29 سیم خاردار تیغی عرض 60 رول  
30 سیم خاردار تیغی عرض 90 رول  
31 مفتول 2 گالوانیزه گرم کیلوگرم  
32 مفتول 2.5 گالوانیزه گرم کیلوگرم  
33 مفتول 3 گالوانیزه گرم کیلوگرم  
34 مفتول 4 گالوانیزه گرم کیلوگرم  
35 مفتول 5 گالوانیزه گرم کیلوگرم  
36 مفتول ارماتور بندی ( 1.5 نرم ) کیلوگرم  
37 مفتول ارماتور بندی ( 2.5 نرم ) کیلوگرم  
38 مفتول ارماتور بندی ( 4 نرم ) کیلوگرم  
39 مش،میلگرد 6 ساده کیلوگرم  
40 بلبرینگ فرغون عدد  
41 بیل نمره 2 عدد  
42 بیل نمره 3 عدد  
43 بیل پارویی عدد  
44 بیل گردن بلند عدد  
45 زنجیر  کیلوگرم  
46  کلنگ  عدد  
47      
78      
79      
50      
51      
52      
53      
54      

*تمام قیمتها بر حسب ریال می باشند.

3275147
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
8362
11852
42972
3150742
193619
351380
3275147

امروز: چ، 27 دی 1396 - ساعت: 16:10:20
شما اینجا هستید: Home قیمت